دانلود انیمه

subbed

One Piece
8.49

One Piece

Oct. 20, 1999

One Piece

وان پیس “گل دی. راجر” که به عنوان پادشاه دزدان دریایی شناخته می شد,قوی ترین و بدنام ترین دزد دریایی در دریایی گراند لاین است.دستگیر و ...