دانلود انیمه

1990

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Mobile Police Patlabor: The New Files
7.55

Mobile Police Patlabor: The New Files

Kidou Keisatsu Patlabor: New OVA گروه وسایل نقلیه ۲ برگشتن سر کار، همراه ربات هاشون. کاپیتان گوتو با شجاعت گروهش رو بر علیه مجرم های توکیو هدایت ...