دانلود انیمه

1982

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Macross
7.94

Macross

Oct. 03, 1982

Macross

Choujikuu Yousai Macross بعد از سقوط یک سفینه مرموز به زمین، انسانها فهمیدند که تنها نیستند. با ترس از تهدید شدن از فضا، بشر ملی گرایی را کنار ...