دانلود انیمه

1931

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
(Urashima Tarou (1931
4.59

(Urashima Tarou (1931

Jan. 01, 1931

(Urashima Tarou (1931

Taro Urashima در زمان‌های بسیار گذشته، ماهیگیری جوان به نام اوراشیما تارو در ژاپن زندگی می‌کرد. پدرش قبل از او یک ماهیگیر بسیار ماهری بود، اما ...