دانلود انیمه

1907

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Katsudou Shashin
5.47
BluRay

Katsudou Shashin

May. 23, 1907

Katsudou Shashin

Matsumoto Fragment قدیمی ترین انیمه یافت شده(اولین انیمه) دنیا ۳ثانیست یک پسر دبیرستانی رو نشون میده که رو تخته مینویسه کادسودو شاشین (اسمشو) و ...