دانلود انیمه

Nifty-Serve

Ajimu: Kaigan Monogatari
6.38

Ajimu: Kaigan Monogatari

Ajimu: Beach Story “ناکایدو هیروسوکه” ۱۷ ساله یک دانش آموز دبیرستانی معمولی است. یک روز صبح وقتی او ب ایستگاهی که از آنجا به مدرسه ...