دانلود انیمه

NHK

UFO Baby
7.67

UFO Baby

Mar. 28, 2000

UFO Baby

!Daa! Daa! Daa میو یک دختر ۸ ساله است که والدینش توسط ناسا استخدام شده اند. آنها همراه آقای سایونجی به آمریکا می روند, و میو را بخاطر مشغله کاری ...
Attack on Titan
9.16

Attack on Titan

Apr. 07, 2013

Attack on Titan

Shingeki no Kyojin چند صد سال پیش ، انسان ها تقریباً توسط تایتان ها نابود شدند. تایتان ها به طور معمول چند داستان بلند دارند ، به نظر می رسد هوشی ...