دانلود انیمه

MBC

Dae Jang Geum: Jang Geum’s Dream
7.2

Dae Jang Geum: Jang Geum’s Dream

Shoujo Changumu no Yume یانگوم رویای تبدیل شدن به یک آشپز کاخ را دارد که در این بین ماجراهای زیادی برای او و دوستانش پیش می آید .