دانلود انیمه

پلیسی

سینمایی هاسریالی هانمایش همه
Mobile Police Patlabor: The New Files
7.55

Mobile Police Patlabor: The New Files

Kidou Keisatsu Patlabor: New OVA گروه وسایل نقلیه ۲ برگشتن سر کار، همراه ربات هاشون. کاپیتان گوتو با شجاعت گروهش رو بر علیه مجرم های توکیو هدایت ...
Gunsmith Cats
7.27

Gunsmith Cats

Nov. 01, 1995

Gunsmith Cats

رالی وینسِنت اسلحه هاشو خوب میشناسه، همونطور که همکارش، مینه مِی هاپکینز عاشق کار با مواد منفجرس. اونا باهم دیگه یه مغازه اسلحه فروشی قانونی راه ...